– UT AV DEBATTEN!

Vil man ha noe “inn i skolen” bør man sette seg inn i skolen først. Hvis ikke bør man ut av debatten.

Skoledebatten trenger et kompetanseløft. I går kunne jeg høre på NRK radio at LO-leder Gerd Kristiansen var storfornøyd med Høyres Stefan Heggelund. Han ville gjerne  ha kunnskap om arbeidslivet som en del av samfunnsfag i første klasse på videregående skole. Jeg ble ikke fornøyd.

Det er fordi jeg er lærer i samfunnsfag for første klasse på videregående skole. Derfor kjenner jeg også læreplanen. Den er delt i fem deler, og en av den har tittelen “Arbeids- og næringsliv“.

To av kompetansemålene krever at elevene skal kunne:

 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
 • gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

Dette er kun to av målene, det er fem til. Og hvis ikke dette er kunnskap om arbeidslivet, og relevant for noen som går sommerpatruljen til LO, så vet ikke jeg.

Det Heggelund etterlyser er at følgende skal stå i læreplanen:

 • hvor lenge man kan jobbe i løpet av en dag.
 • hvor lange pauser man har krav på i løpet av en dag.
 • hva som egentlig står i kontrakten.
 • hva det innebærer å skrive under på en ansattekontrakt.
 • hvordan man leverer en selvangivelse.
 • hva som står på en lønnsslipp og hvorfor det er lurt å spare på den.

 

At politikere ønsker å detaljstyre læreplanen er ingen nyhet, men det er nå en gang slik at planene er formulert slik som de er fordi man i det norske samfunnet prøver å ha tillit til læreren.  Det er visst ikke så lett. Tillit viser ikke Heggelund her, men greie på samfunnsfaget i skolen har han heller ikke. Til orientering: Delen om Arbeids- og Næringsliv har 7 kompetansemål, totalt har læreplanen 35 mål. Timetallet for faget er 84 timer. Deler vi antall mål på antall timer får vi 2,4 timer per kompetansemål. Det betyr at en kan regne med at elevene skal gjennom 16, 8 timer i emnet Arbeids- og næringsliv.

Da skal eleven selvsagt lære det som Stefan Heggelund ramser opp. Men i mine timer skal vi altså gjøre mer når tema er Arbeids- og næringsliv. Vi skal reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, vil skal gjøre greie for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter den kan reduseres på, vi skal vurdere muligheter og utfordringer med å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap, vi skal drøfte  verdien av likestilling og konsekvensene av et kjønnsdelt arbeidsmarked og vi skal selvsagt finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag.

Alt dette i tillegg til at vi altså skal gjøre greie for arbeidstaker-  og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet, og gjøre greier for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår og selvsagt – diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet.

Som samfunnsfagslærer synes jeg det er for lite tid til alt dette, men jeg får ikke gehør for det verken hos norsk,- eller mattelærerne. Tid er en knapp ressurs i norsk skole. Jeg regner ikke med at Heggelund kommer til å foreslå å øke timetallet i faget samfunnsfag. Det er tross alt ikke et realfag.

For all del: Det er kjempefint at Stefan Heggelund har vært med på LO sin sommerpatrulje. Det er supert at han får LO-lederen til å juble. Men snakk om å slå inn åpne dører for å få et presseoppslag en sommerdag. Og snakk om sløve journalister som bare henger på, uten å tenke selv. NRK-journalistene David Vojislav Krekling og Bjørn Myklebust burde denne gangen ha sjekket hva læreplanen politikeren og LO-lederen ønsker å endre faktisk inneholder. Da hadde de kanskje kunnet vært noe mer enn et mikrofonstativ for noen som ønsket å formidle det glade budskap.

For selvfølgelig er det en nyhet at LO-lederen er fornøyd med en politiker fra Høyre. Men det er dessverre ingen nyhet at en politiker får det for seg at han skal utøve politikk ved å få noe “inn i skolen”, uten å sjekke om det allerede er der. Hvis disse journalistene hadde levert dette i min journalistundervisning hadde de nok fått beskjed om å levere inn oppgaven på nytt.

Begrepet “inn i skolen” må dessverre ut. For etter at Ludvigsen-utvalget kom med sin innstilling har formuleringen “inn i skolen” gått ut på dato.  Vi som jobber i skolen har alt for lenge måttet høre på at folk med ambisjoner om å få noe til å skje fortelle at ditt og datt må “inn i skolen”. Det må det bli en slutt på.

 

  1 comment for “– UT AV DEBATTEN!

 1. Arne Olav Walbye
  July 26, 2016 at 2:01 pm

  Veldig bra poeng. Ha tillit til at lærere klarer å prioritere stoff innen en trang tidsramme og omfattende kompetanseplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Likte du artikkelen? Les også: