VEIEN ER LANG OG FULL AV FARER

Veien er lang og full av farer. Jeg går den likevel.

Det er så mange land som er rammet. Det er så mange flere voldsutøvere og grupperinger enn dem vi hører om. Det finnes landsbyer vi aldri vil få vite navnet på, byer vi aldri vil få vite at eksisterer. Som rammes av terror. Vold. Undertrykkelse. Krig. Av den ene eller andre årsaken. Der frykt og redsel gror. Der hatet mellom menneskene blir gitt næring.

Og her er jeg. Jeg ønsker å kultivere godhet, vennlighet og empati hos menneskene. Selv om jeg vet at dette er et arbeid som tar lang tid, krever store mengder selvdisiplin og er lett å ødelegge.

Jeg gjør det ikke fordi jeg er en naiv selvhatende pedagog som ikke forstår virkeligheten og alvoret. Jeg har venner som argumenterer i de baner akkurat nå. Men det er ikke derfor, mine venner. Jeg bare tror ikke at vold og hat mellom menneskene fører til fred. Jeg finner egentlig ganske få empiriske bevis for akkurat det. Vis meg hvor de harde ord og hatske beskyldninger har vært veien å gå.

Det er lett å ødelegge en god dialog på med hatske ord. Jeg har mang en gang sett og erfart dette, i stort og i smått. Det skal ikke mer enn ett eneste hatsk ord til, og så oppleves alt som ødelagt.

Nei, vennlighetsveien og godhetsveien er ingen enkel og kjapp snarvei. Men hvor leder hat og raseriveien oss? Tar den oss dit vi vil?

Jeg tror ikke det. Beklager.

Det er for mange eksempler der ute for at jeg skal gå med på at harde ord, hat og raseri er et rasjonelt valg.

Kall meg gjerne godhetsposør.

Kall meg hva dere vil, hvis det hjelper dere. Jeg tåler det fint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Likte du artikkelen? Les også: